Blog 1 -
 Uw Luchthavenvervoer Voor Meer Dan 600 Reisbestemmingen  thumbnail

Uw Luchthavenvervoer Voor Meer Dan 600 Reisbestemmingen

Published May 08, 24
7 min read

De : Dan de heer Sienot (luchthavenvervoer waregem). De heer (D66): Ja, nu wil ik graag een interruptie doen (luchthavenvervoer waregem). En ik mag er nog een, toch? De : Zeker. We hebben nu het blok overig, dus komt de Staatssecretaris nu met de beantwoording van de overige punten. U kunt dat afwachten als u dat wil, maar ik wil u ook direct laten reageren op het moment dat u dit als een punt van uzelf ziet

Maar ik wil ook wel wachten hoor - luchthavenvervoer waregem. De : Nee, daar kunt u nu rustig een vraag over stellen. De heer (D66): Oké, perfect. Ik hoor dat er heel veel wordt ondernomen, althans in het proces. Eigenlijk wil ik helder krijgen hoe succes eruitziet. Wat moet er nou gebeuren om positief te kunnen besluiten? Ik proef bij veel grote steden een enorme behoefte aan meer duidelijkheid in dat hele MIRT-traject, zodat ze echt weten wanneer ze de juiste plannen leveren en echt wat kunnen gaan doen

En dan moet het ook nog binnen de budgetten passen die we beschikbaar hebben in deze periode. Die budgetten zijn natuurlijk beperkt en ook niet alleen beschikbaar voor de regio MRDH. Hoe definieer ik succes? Als we zoveel mogelijk kunnen realiseren met het geld dat we hebben - luchthavenvervoer waregem. We hebben dat geld niet op de rekening staan om daar maar te laten staan

Maar ik moet dat wel doen als de projecten concreet genoeg zijn en ik ook zeker weet dat het past in een grotere visie en in een bredere verdeling van die budgetten over Nederland (luchthavenvervoer waregem). De : De Staatssecretaris gaat verder. Staatssecretaris : Voorzitter. De heer Ziengs had gevraagd of ik het plan voor sneller ov in Friesland ken

Dat nemen we mee in ons langetermijnplan, maar we kijken ook naar welke slimmere dingen we op korte termijn kunnen doen. Daarover praten we ook dit najaar in het kader van het Toekomstbeeld OV. Zowel mevrouw Van Brenk als de heer Sienot hadden een vraag over toiletten op de stations.

Luchthavenvervoer Weert

Ik vind het belangrijk dat reizigers comfortabel kunnen reizen met het ov. Toiletten horen daar ook bij - luchthavenvervoer waregem. Voor specifieke groepen mensen zijn voldoende toiletten niet een gemak maar een voorwaarde om te kunnen reizen. In de discussies over de sprinters ging het ook heel erg daarover. Ik heb met ProRail en NS Stations geregeld dat er op meer treinstations een toilet beschikbaar is en dat dat goed onderhouden wordt

Dit is dus al aangescherpt ten opzichte van de 1 op 10.000 in 2014. Luchthavenvervoer Zaventem. Dus op ongeveer een derde van de 400 stations is een toilet aanwezig (luchthavenvervoer waregem). Daarnaast bezien ProRail en NS Stations samen met de decentrale overheden en andere stakeholders steeds de mogelijkheden om een toiletvoorziening aan te kunnen bieden, al dan niet geïntegreerd met bijvoorbeeld een nieuwe service, nieuwe horeca of retailconcepten

Er is er trouwens ook een op Den Haag Centraal en op Rotterdam Centraal. Deze ruimten zijn heel leuk. Ze zijn ingericht om te kunnen wachten met zicht op de treinen. Je hebt daar actuele reisinformatie, maar je hebt daar ook wat retail, wifi en stopcontacten. De uitrol van de Stationshuiskamer wordt ook voortgezet.

Mevrouw Van Brenk vroeg: wanneer komt de ontwikkelagenda? Op dit moment werk ik met de partijen het Toekomstbeeld OV uit (luchthavenvervoer waregem). Begin 2019 bespreken we de uitkomsten en zal ik ook de Kamer informeren. Ook in de overgang van het Infrastructuurfonds naar het Mobiliteitsfonds worden de brede welvaartseffecten meegenomen. In het Toekomstbeeld OV staan de kernwaarden van het ov genoemd, ook duurzaamheid

Mevrouw Kröger vroeg: bent u bereid de MIRT-middelen anders te verdelen? Nee, want we hebben een afspraak daarover gemaakt in het regeerakkoord. Dat is gewoon helder. Nogmaals, dit kabinet is het eerste kabinet dat echt extra geld uittrekt voor infrastructuur. Gezien alle wensen die weleens worden geuit in de debatten die ik met u heb, valt het me toch op dat er in de tegenbegroting helemaal niks extra's was.

Taxi Mario Luchthavenvervoer

Die is gestart in april 2018. luchthavenvervoer waregem. De rederij heeft laten weten dat op basis van de reizigersprognoses met de voorgenomen toeslag de opbrengsten vrijwel kostendekkend zijn. Maar ik houd het in de gaten en ik treed in overleg met de rederij, als dit nodig is. Dat waren de vragen, voorzitter

Daarna wil ik overgaan tot de tweede termijn. Daar heeft u allemaal een minuut voor. luchthavenvervoer waregem. Mevrouw (50PLUS): Ik mis het antwoord op mijn vraag over het probleem dat Ieder(in) aangekaart heeft, namelijk dat er steeds vaker wordt gereden met achtpersoonsbusjes, die niet onder de wet inzake het openbaar vervoer vallen maar onder de Wet personenvervoer 2000, en dat daardoor de toegankelijkheidseisen minder zijn

Kan de Staatssecretaris daar nog op reageren? Staatssecretaris : Samen met VWS komen we met het actieprogramma doelgroepenvervoer en ov. luchthavenvervoer waregem. Daar zullen we dit punt ook in meenemen. De : Dan geef ik nu in de tweede termijn als eerste het woord aan. Mevrouw (GroenLinks): Ik heb nog een vraag

Mocht er na deze tweede termijn nog een vraag openblijven, dan doe ik echt mijn best om die vraag beantwoord te laten worden. Maar ik wil nu echt overgaan tot de tweede termijn - luchthavenvervoer waregem. De heer Laçin. De heer (SP): Dank, voorzitter. Ik dank de Staatssecretaris voor de beantwoording. Ik heb het idee dat we bij een aantal elementen vooruitkomen

Luchthavenvervoer Waasland

Daar ben ik blij mee. Luchthavenvervoer Charleroi. Maar als het om marktwerking, de staking en bijvoorbeeld de brief van de machinisten gaat, verwijst de Staatssecretaris toch weer heel makkelijk naar de provincie en zegt ze dat die het moet oplossen. Dat vind ik jammer, maar de toezegging die staat. Dan heb ik het ook over het gesprek met de gemeente Amsterdam over de arbeidsvoorwaarden en de schijnzelfstandigheid wat betreft taxi's

Dat geldt ook voor het gesprek met decentrale vervoerders over sociale veiligheid. luchthavenvervoer waregem. Daar ben ik allemaal blij mee. Wanneer denkt de Staatssecretaris het gesprek te kunnen voeren? Wanneer gaat zij dat naar ons terugkoppelen? Ik ben minder blij met de btw-verhoging. KiM en OVNL hebben een oproep gedaan om het onzalige plan niet door te laten gaanDe : Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Van Brenk van 50PLUS. Mevrouw (50PLUS): Voorzitter. Ik wil de Staatssecretaris bedanken voor de toezeggingen. Het is mooi dat we naar een aantal dingen kunnen uitkijken. Wij zullen zeker onze bijdrage daaraan leveren. Ik wil nog één probleem bij de Staatssecretaris neerleggen.

Daar hadden we een gesprek met een mevrouw uit Delft Zuid. Zij heeft een groot probleem met de toegankelijkheid van het station van Delft Zuid (luchthavenvervoer waregem). Dat is alleen maar met de trap bereikbaar en niet met de lift. Ik kan mij voorstellen dat dat niet alleen lastig is voor iemand die moeilijk loopt, maar ook met kinderwagens en dergelijke zal dat best een probleem gevenHet woord is aan de heer Van Aalst van de PVV. De heer (PVV): Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank ik de Staatssecretaris voor de antwoorden - luchthavenvervoer waregem. Ik dank haar ook voor de toezegging dat zij het punt over het zorgvervoer en de tarieven bij haar zorgcollega onder de aandacht brengt

Luchthavenvervoer Antwerpen

Heel kort over het risico van een verkeerde aanbesteding (luchthavenvervoer waregem). Ik vind het jammer dat we dat nog gaan onderzoeken, want de concessies lopen allemaal wel door en we lopen het risico dat we concessies krijgen waarin dingen afgesproken worden waarbij we zo meteen weer misstanden gaan constateren. Het allerbelangrijkste punt vandaag is de motie waarin wij vragen om één landelijk systeem

Als we een agressie-incident kunnen voorkomen, is dat voor mij al winst. Dus ik vind het jammer dat de Staatssecretaris niet het zerotolerancebeleid wil invoeren wat betreft agressie in het openbaar vervoer. Het maakt ons openbaar vervoer gewoon aantrekkelijker - Taxi Antwerpen. Vooral in het kader van de zo beroemde modal shift zou dat fantastisch zijnMaar ik wil haar toch vragen of zij in de voorbereiding al wat actie zou willen ondernemen, zodat we daar in ieder geval tijdwinst boeken. Dan hebben we dat alvast gehad. En dan koppelen wij terug hoe het werkbezoek in het Verenigd Koninkrijk gegaan is. Dank u wel (luchthavenvervoer waregem). De : Hartelijk dankDe heer (PvdA): Dank, voorzitter. luchthavenvervoer waregem. Ook dank aan de Staatssecretaris. Ik ben oprecht blij met de open houding van de Staatssecretaris als het gaat over de taximarkt, die veranderd is. Ik ben blij dat ze daar echt naar wil kijken en dat niks is uitgesloten. Ik ben zeer benieuwd wat dat gaat opleveren

Latest Posts

Kinesist Zwalm

Published Jun 11, 24
7 min read

Luchthavenvervoer - Megabus

Published May 24, 24
7 min read

Grond Kopen Om Huis Te Bouwen

Published May 14, 24
3 min read