Blog 1 -
 Grond Kopen Om Huis Te Bouwen  thumbnail

Grond Kopen Om Huis Te Bouwen

Published May 14, 24
3 min read

Table of Contents


Een grotere mate van zekerheid is meer waard dan hoge maar onzekere rendementen (huis bouwen blokken). Door te beleggen in huurwoningen bijvoorbeeld is een constant rendement van 4-5% mogelijk. huis bouwen blokken. Datzelfde geldt voor rendement uit hypotheken: zouden niet banken maar pensioenfondsen de hypotheekleningen verstrekken, dan kwam de hypotheekrente terecht bij (toekomstige) gepensioneerden in plaats van bij de aandeelhouders van banken

We hebben allemaal, ook de pensioengerechtigden, belang bij een gezonde duurzame economie, een functionerende rechtsstaat, een goede infrastructuur, deugdelijk onderwijs en innovatie (huis bouwen blokken). Het is ook in het belang van de leden van pensioenfondsen dat er geïnvesteerd wordt in meer vaste banen in ons land, in de energietransitie, in meer betaalbare woningen, in goede betaalbare zorg, in onderwijs en innovatie

We moeten daarom het vermogensbeheer van pensioenfonds weer reguleren opdat rendementen aanzienlijk meer zekerder worden en maatschappelijk duurzaam zijn - huis bouwen blokken. Als rendementen minder veranderlijk zijn omdat ze minder risicovol zijn, is het ook verdedigbaar dat het werkelijk rendement telt bij het bepalen hoe het pensioenfonds ervoor staat, en niet een fictieve, zeer lage rekenrente

We moeten het beleggingsbeleid van pensioenfondsen zo reguleren dat de risico’s veel kleiner worden en daardoor de rekenrente kan worden aangepast. huis bouwen blokken. Dat betekent naast een verplichting om een belangrijk deel in Nederland en nog eens een percentage in de rest van de EU te investeren, we risicovolle en speculatieve beleggingen en beleggingen die in financiële, ecologische of sociale zin niet duurzaam of rechtvaardig zijn moeten verbieden en andere beleggingen in zakelijke waarden moeten beperkenGeen generatieconflict: de doorsneepremie versus pensioenplicht voor iedereen En hoe zit het met de bewering dat ouderen het pensioen van jongeren ‘opeten’ of dat jongeren veel te veel moeten betalen doordat ouderen hun leven lang te weinig betaalden? Verplichte, collectieve aanvullende pensioenen kennen in ons land een verplichte doorsneepremie. huis bouwen blokken. De doorsneepremie houdt in dat iedere werknemer een even hoog percentage premie betaalt en daarmee jaarlijks ruim twee procent van zijn pensioen opbouwt, zodat hij of zij na 40 tot 45 jaar werken een volledig pensioen heeft

We Bouwen Een Huis

Volgens sommigen het toppunt van ‘oud teert op de zak van jong’. huis bouwen blokken. Met oneerlijkheid tussen jong en oud heeft dit echter niet zo veel te maken. Wie jong is wordt immers ooit oud, en wie oud is was ooit jong - huis bouwen blokken. Tot pakweg de crisis van 2008 vond de pensioenstrijd voornamelijk plaats tussen werk­gevers en werknemers

Doordat het pensioensysteem gebaseerd is op veel verschillende mechanismen is het niet moeilijk om selectief te winkelen en er een mechanisme uit te pikken dat uitermate onrechtvaardig is voor ouderen – of juist voor jongeren. huis bouwen blokken. Belangrijker is dat we de werkgevers weer aanspreken op hun verantwoordelijkheid om bij te stortenEen belangrijke echte bedreiging van ons systeem van aanvullende pensioenen is dat steeds minder mensen (voldoende) collectief pensioen opbouwen. Nederland is kampioen flexwerk - huis bouwen blokken. Nergens in Europa werken zoveel werknemers zonder vast contract, en nergens neemt het verschijnsel zzp-schap zo’n vlucht als in ons land, vaak niet uit vrije wil maar uit gebrek aan een alternatiefFlexwerkers en zzp-ers bouwen geen of nauwelijks pensioen op, zijn niet tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid verzekerd, vallen niet onder de arbeidsomstandighedenwet, hebben geen ander vangnet dan de bijstand – en dan mogen ze niets bijverdienen - huis bouwen blokken. Mensen met lage inkomens doen vaker allerlei vormen van laag betaald, kortdurend flexwerk (huis bouwen blokken). Hun pensioenopbouw gaat pas in als ze ergens langer dan twee maanden werken (uitzendkrachten zelfs pas na zes maanden) en veel flexbaantjes zijn korter dan die twee of zes maanden

Latest Posts

Kinesist Zwalm

Published Jun 11, 24
7 min read

Luchthavenvervoer - Megabus

Published May 24, 24
7 min read

Grond Kopen Om Huis Te Bouwen

Published May 14, 24
3 min read